Privacy Statement Website

Phalaenova, gevestigd aan Hoonaardweg 8, 3231 LD Brielle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55416705 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Phalaenova

Hoonaardweg 8

3231 LD Brielle 

Telefoon 0181-474053

 

De heer Addie Groen is de contactpersoon voor wat betreft de bescherming persoonsgegevens van Phalaenova. Hij is te bereiken via addie@phalaenova.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Phalaenova verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

 

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Phalaenova verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het behandelen van sollicitaties;

- je te bellen of mailen, indien het nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

De verstrekking van deze gegevens is dan ook noodzakelijk voor ons om een sollicitatietraject en/ of een overeenkomst met je aan te gaan.

 

Phalaenova heeft een wettelijke grondslag nodig om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Phalaenova zal je persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht, middels je toestemming of op grond van gerechtvaardigde belangen van Phalaenova.

 

In het geval van toestemming heb je te allen tijde het recht deze weer in te trekken. Indien je jonger bent dan zestien jaar zal de toestemming van je wettelijk vertegenwoordiger als toestemming in voornoemde zin gelden. Ingeval van verwerking op basis gerechtvaardigde belangen zal Phalaenova je belangen of grondrechten of fundamentele vrijheden niet (bovenmatig) schaden. Tegen verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Phalaenova neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Phalaenova) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Phalaenova bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Phalaenova verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

 

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je verzoeken om beperking van een jou betreffende verwerking van persoonsgegevens.

 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Phalaenova en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de door jou aangeleverde persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking en  gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of de intrekking van je toestemming of je bezwaar sturen naar addie@phalaenova.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Phalaenova wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Wijzingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Phalaenova zal zo nu en dan de privacyverklaring actualiseren onder meer om daarin wijzigingen in de wetgeving en jurisprudentie te verwerken. Phalaenova  raadt je dan ook aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van het gebruik (en de bescherming van) persoonsgegevens door Phalaenova.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Phalaenova neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via addie@phalaenova.nl.

 

Success! Google Analytics has been disabled.