New discovery of October 2022

Nieuwe ontdekking van oktober 2022

Another addition to our Big Lip collection, with contrasting so-called 'cow spots' on a pure white background. The purple spot part has a tint, which is not very common. The purple color is slightly unstable and the patterns resemble human fingerprints. This new discovery is available in small quantities.

Weer een toevoeging aan onze Big Lip collectie, met contrasterende z.g. ‘koevlekken’ op een zuivere witte achtergrond. Het paarse vlekgedeelte heeft een tint, die niet veel voorkomt. De paarse kleur is enigszins onstabiel en de patronen lijken op vingerafdrukken van een mens. Deze nieuwe ontdekking is beperkt beschikbaar.

Date / datum

October/Oktober 2022

Name / naam

Emily

Emily

We are known worldwide for our preference for special colors and flower shapes. That is why we were approached by an established Taiwanese grower of Phalaenopsis propagation material to test this plant. And indeed, it was an instant hit. This plant does require extra growing time, which we see as a small disadvantage, but the result is beautiful, with many pink and dark mutations. However, the vast majority consists of the 'cow spot' combinations. At the moment, the standard lip type 'Polka dots' will be removed from our offer and replaced by Big Lip 'Emily'”
 

Stanislav Mora, assortment manager

 

Wereldwijd staan ​wij bekend om onze voorkeur voor speciale kleur- en bloemvormen. Daarom werden wij benaderd door een gevestigde Taiwanese kweker van uitgangsmateriaal voor Phalaenopsis om deze plant uit te testen. En inderdaad, het was een schot in de roos. Deze plant vraagt wel om extra groeitijd, wat wij wel als een kleine nadeel zien, maar het resultaat is prachtig, met veel roze en donkere mutaties. Echter, het overgrote deel bestaat uit de ‘koevlek’ combinaties. Op dit moment wordt het standaard lip-type ‘Polka dots’ uit ons aanbod verwijderd en vervangen door Big Lip ‘Emily’”

 

Stanislav Mora, assortimentsmanager

Success! Google Analytics has been disabled.