New discovery of November 2022

Nieuwe ontdekking van november 2022

The first yellow big lip in our range. Convinces with its beautiful lip shape and developed side branches. The color is a little softer than usual and fits perfectly in the interiors of more conservative customers. Next year we will have limited availability on a regular basis. So: not available yet, but likely in the near future.

 

De eerste gele big lip in ons assortiment. Overtuigt met zijn mooie lipvorm en ontwikkelde zijtakken. De kleur is wat zachter dan normaal en past perfect in het interieur van meer conservatieve klanten. Volgend jaar hebben we al een beperkte beschikbaarheid op regelmatige basis. Dus: nog niet beschikbaar, maar waarschijnlijk in de nabije toekomst.

Date / datum

November / November 2022

Name / naam

Alice

Alice

We found this plant in Taiwan. Alice was one of 30 yellow big lip varieties we received to try in a series of big lip tests within our company. Because the yellow color is the least offered by other growers, we give priority to the cultivation of yellow flowers for our mixes. Alice also survived the second round of testing. The plant appears to have a good balance between flowering on the main branch and flowering on a developed side branch system. Our mixes with taller plants look forward to Alice's further development, as it is difficult to grow yellow Phalaenopsis in a tall version.”

 

Stanislav Mora, assortment manager

 

“Deze plant hebben we in Taiwan gevonden. Alice was een van de 30 gele big lip-variëteiten die wij ontvingen om uit te proberen in een serie testen met big lips binnen ons bedrijf. Omdat de gele kleur het minst wordt aangeboden door andere telers, geven we juist prioriteit aan de opkweek van gele bloemen voor onze mixen. Alice overleefde ook de tweede testronde. De plant blijkt vooral een goede balans te hebben tussen bloei op hoofdtak en bloei op ontwikkeld zijtaksysteem. Onze mixen met langere planten zien uit naar de verdere ontwikkeling van Alice, omdat het lastig is om gele Phalaenopsis in een lange versie te kweken.”

Stanislav Mora, assortimentsmanager

Success! Google Analytics has been disabled.