New discovery of February 2023

Nieuwe ontdekking van Februari 2023

In cooperation with small scale breeder half rooted in Asia, we have found this variety during our long term test program with that breeder. As we have choosen for intensive exclusive colours, we have also seen added value in Molly.

 

In samenwerking met een wat kleinere veredelaar die gedeeltelijk werkt vanuit Azie hebben we deze varieteit gevonden tijdens een uitgebreid test programma. Omdat we kiezen voor een assortiment met intensieve en exclusieve kleuren, zien we in Molly een grote toegevoegde waarde.

Date / datum

February / Februari 2023

Name / naam

Molly

Molly

This variety we do getting regularly flowering. Special colour and still it can create flower amount almost equeal with standard colour varieties. Variety is also compact, withouth gap between leaves and flowers. This charactertics make it unique in between such colours. It creates flowerfull and colourfull feeling and the same moment. Molly is a good choice for those which like special multiple colour varieties, but do prefer to have also more flowers.

 

Deze varieteit zal regelmatig in ons assortiment te zien zijn. Ondnks zijn speciale kleur, kan Molly zich kwa bloemaantal prima meten met standaard kleuren. Het soort is ook redelijk compact zonder een te grote ruimte tussen de bladeren en de bloemen. Deze karaktereigenschappen maakt het soort uniek in deze kleurgroep. Het creeert een bloemenzee en een kleurenpracht tegelijk. Molly is een goede keus voor diegene die deze unieke combinatie weten te waarderen.

Success! Google Analytics has been disabled.