New discovery of December 2022

Nieuwe ontdekking van December 2022

Almost every flower of Eleanor appears to be hand painted. A strong red on a yellow background, in different patterns, from thin and wide stripes to different shapes that resemble cow spots. The combination is always a big surprise when the flower opens. With a big lip as a bonus.

 

Bijna elke bloem van Eleanor lijkt handgeschilderd. Een krachtige kleur rood op een gele achtergrond, in  verschillende patronen, van dunne en brede strepen tot verschillende vormen die lijken op koeienvlekken. De combinatie is - bij het opengaan van de bloem - telkens weer een grote verrassing. Met een grote lip als bonus

Date / datum

December / December 2022 

Name / naam

Eleanor

Eleanor

“I first saw Eleanor in 2019 when I visited a breeder in Taiwan, who has been in the business for a long time and has a lot of experience with different varieties. He is not afraid to try different combinations. For example, a big lip with a crazy color. Exactly my cup of tea.  Eleanor's leaves are characteristically long and not broad, with spear tips.”

 

“In the meantime, Eleanor has passed the first test phase with flying colors and the plant is now being subjected to a number of follow-up tests by us in larger quantities. With a bit of luck we will be able to offer a plant in a color combination that is not easy to find in the not too distant future. We are good at that.”

 

Stanislav Mora, assortment manager

 

“Ik zag Eleanor voor het eerst in 2019 tijdens een bezoek aan een veredelaar in Taiwan, die al lang in het vak zit en veel ervaring heeft met afwijkende soorten. Hij is niet bang om verschillende combinaties uit te proberen. Bijvoorbeeld een grote lip met een gekke kleur.  Precies mijn smaak. De bladeren van Eleanor zijn kenmerkend lang en niet breed, met speeruiteinden.”

 

“Ondertussen is Eleanor glansrijk door de eerste testfase heen gekomen en de plant wordt nu door ons onderworpen aan een aantal vervolgtesten in grotere hoeveelheden. Met een beetje geluk kunnen we over niet al te lange tijd een plant aanbieden, in een kleurencombinatie die niet makkelijk te vinden is. Daar zijn wij goed in.”


Stanislav Mora, assortimentsmanager

Success! Google Analytics has been disabled.