New discovery of September 2022

Nieuwe ontdekking van September 2022

A beautiful and exceptional dark purple flower of approximately 9 cm in diameter with a water colour tone and a lip with purple fire edge pattern. Not available yet, but probably in the near future.

Een prachtige en bijzondere donkerpaarse bloem van circa 9 cm doorsnede met een waterkleurtint en een lip met paars vuurrandpatroon. Nog niet beschikbaar, maar waarschijnlijk in de nabije toekomst.

Date / datum

September 2022

Name / naam

Dracarys

Dracarys

‘The Darcays was discovered by me in Asia, about two years ago. A hybrid with beautiful colours and a big lip, just what I wanted.  Although I met many growers in the Far East over the last few years, this remarkable specialist was new to me.  I saw the potential of this flower right away and so we started to develop the plant. Up till now, we still need to tackle some difficulties. First, the plant produces only one spike and we would prefer two. Second, for production purposes we need a more uniform growth. Nevertheless, we believe in this plant and expect to start delivery in a year or two, in small quantities though.”

Stanislav Mora, assortment manager

 

“De Darcays is ongeveer twee jaar geleden door mij ontdekt in Azië. Een hybride met prachtige kleuren en een grote lip, precies wat ik wilde. Hoewel ik de afgelopen jaren veel telers in het Verre Oosten heb ontmoet, was deze opmerkelijke specialist nieuw voor mij. Ik zag meteen de potentie van deze bloem en zijn we de plant gaan ontwikkelen. Tot nu toe moeten we nog enkele moeilijkheden overwinnen. Ten eerste produceert de plant maar één tak en wij hebben er liever twee. Ten tweede hebben we voor productiedoeleinden een meer uniforme groei nodig. Desalniettemin geloven we in deze planten verwachten we over een jaar of twee uit te kunnen leveren, in kleine hoeveelheden."

Stanislav Mora, assortimentsmanager

Success! Google Analytics has been disabled.