New discovery of March 2023

Nieuwe ontdekking van Maart 2023

In cooperation with breeders in Taiwan, we have found this variety years ago when it was promoted to us from an electronice brochure. We tested around 50 pure white varieties and our choice was Chanell. We do like also its spike to leave proportions and flower volume.

Samen met onze Taiwaneese veredelaars hebben we jaren geleden dit soort aangeboden gekregen via een electronische brochure. We hebben ongeveer 50 puur witte soorten geprobeerd maar onze keuze is gevallen op Chanell. Naast de puur witte kleur, vinden we ook de proporties tussen het blad en de tak erg elegant.

Date / datum

February / Februari 2023

Name / naam

Chanell

Chanell

This variety we do getting regularly flowering. We do wait for client feedback. There are no limitations in production. In case Chanell will get popular, we can increase to make more clients happy with its full white visual effect. Deze varieteit zullen we regelmatig in ons assortiment beschikbaar hebben. We wachten op feedback van onze klanten om te kunnen bepalen of we de productie zullen verhogen. Bij een hoge populairiteit zijn er voldoende mogelijkheden om de klanten te verblijden met meer puur wit effect van deze bloem.

Success! Google Analytics has been disabled.